Slide Image

Vår viktigaste uppgift är att ge dig rätt hjälp.

Hur gör jag nu?

Att någon nära avlider är en av livets mest omvälvande upplevelser. Vad ska du som anhörig tänka på och vad hjälper begravningsbyrån till med?

läs mer

Gäst vid begravning

När någon avlider påverkar det inte bara de allra närmaste, utan också den som har en relation till den avlidne. Vi ger dig svar på de frågor som uppstår.

läs mer

Våra juridiska tjänster

Vi hjälper er med allt från bouppteckningar och arvskiften till testamenten, äktenskapsförord och planering inför generationsskifte.

läs mer

                       


           Begravningsbyrån Brandser är en av Sveriges Begravningsbyråers Förbund auktoriserad begravningsbyrå. Att anlita en auktoriserad begravningsbyrå innebär en trygghet för dig som kund. Du vet då att vi är underställd SBF:s stränga regler när det gäller prisinformation, tystnadsplikt, etik, arbetsmetoder och utbildning samt hantering av reklamationsärenden och mycket mer.